AD-plast har tagit steget fullt ut till ”Industri 4.0”. Digitaliseringen har nått alla nivåer och nu läggs all kompetensplanering över i Gapless. Vd Michael Jonsson är mycket nöjd: "Gapless är ett superbra verktyg!"

AD-plast i Anderstorp har en IT-struktur som genomsyrar hela företaget. I produktionen möts man av stora bildskärmar och medarbetare som styr processer med laptops och handdatorer. I en ny del av fabriken byggs stationer för utlastning, som blir ändstation för ett nytt system med automattruckar. Och med automattruckarna följer förändrade arbetsuppgifter i hela produktionen.
– Utveckling och utrustning driver på kompetensutvecklingen. Vi måste löpande växla upp medarbetarnas kunskapsnivå, förklarar Michael.

Kompetens- och löneutveckling
Effektivitet och bättre överblick är skälen till att AD-plast använder Gapless som verktyg för kompetensplanering, istället för att jobba i Excel som tidigare. AD-plast har också en dialog med det lokala facket om ett lönegrundande system, som utgår från medarbetarnas dokumenterade kompetenser i Gapless.
Systemet ska bygga på tre komponenter: löneavtal, lönesamtal och Gapless poängsättning av kompetenser. Kompetensbeskrivningarna är direkt hämtade från företagets kvalitetshandbok.

Mobil app för medarbetarna
– För att det här lönesystemet ska accepteras måste det vara rättvist och transparent för både medarbetare och fackliga representanter, till exempel att ändringar i Gapless loggas och är synliga. Med detta verktyg kan man se att vi har en plan där alla får chans att utveckla sin kompetens hos oss, säger Michael.
Nu finns en förväntan på lönesystemet bland medarbetarna. Nästa steg blir att introducera Gapless mobil-app för personalen.
– Då får våra medarbetare tillgång till systemet, det är bra. I appen kan var och en se vilka kompetenspoäng han eller hon har som medarbetare och vad som behövs för att nå nästa lönenivå. På så vis blir morötterna mycket tydligare, säger Michael.

Effektivare med bra struktur
Michael söker ständigt effektivitetsvinster i digitala verktyg. Han var bland de första att använda Gapless och hans synpunkter har förbättrat nya versioner. Hans tips till nya Gapless-användare är att jobba strukturerat och lägga upp företaget i rätt ordning: Avdelningar, roller, kompetenser och sist individer.
– Vi gillar struktur och ordning och använder gärna digitala verktyg får att åstadkomma detta.

Michaels tips till nya Gapless-användare:
1. Börja bygga en struktur för avdelningar, roller och kompetenser.
2. Tänk på att Gapless också blir ett bra lönegrundande system.

Bilden: Kompetensutvecklingen för Kristofer Kroon, Mihaela Pezic och Michael Jonsson på AD-plast planeras i verktyget Gapless.