Framtiden tillhör de snabbfotade småföretagen. Det skriver Gnosjö Businessregion i Dagens Industris bilaga den 20 maj.

Gnosjöregionen håller på att byta kostym, ännu en gång. Bland företagen och mellan företag och samhälle utvecklas nya modeller för samarbete, som skapar nya jobb.

 Jobben skapas i vår tillverkande industri som skärper konkurrenskraften genom att automatisera sin produktion. Många jobb som en gång flyttats till låglöneländer, flyttas tillbaka hit. Nya jobb inom utveckling av processer och teknik skapas också i företagen som levererar utrustning och tjänster till Industri 4.0.

 För Gnosjöregionens industri finns ingen väg tillbaka till så kallade enkla jobb, som efterfrågas nu. Tvärtom. Vi romantiserar inte över gamla tiders monotona industrijobb, vi gläds över allt fler intressanta och ansvarsfulla arbetsuppgifter som utvecklas och förnyas. Eftersom ny teknik och skärpt konkurrens driver på kompetensutvecklingen, höjs nu både lägsta och högsta nivån på kompetensen i företagen rejält.

Saxat ur ledaren av Gnosjö Businessregions vd Nina von Krusenstierna. Läs hela bilagan som pdf.