Vad skulle hända om Gapless hette Gaplify och vi kallade oss Digital HR startup? Vi tror på analys av riktig data istället för magkänsla. Vi tror på kontroll och samarbete inom HR.

Digital HR startup som heter Gapless (startups verkar sluta på fy) men om vi skulle heta Gaplify så skulle det innebära att vi skapar gap istället för att fylla dem. Vi tror vi på kompetensutveckling och digitalisering inom HR. Är du som de flesta och förlitar dig på magkänsla istället för data när du gör din nulägesanalys för er kompetens? Börja med Gapless och skapa dig data att analysera för att nå ditt önskade läge (Gapless). Bara en enkel tanke från ett enkelt och prisvärt HR system.

Made by Gnosjö
Utvecklingen av Gapless startades på direkt önskemål från några företag i Gnosjöregionen, där effektiva småföretag dominerar arbetsmarknaden. De ville ha ordning och överblick, slippa jobbiga excel-filer och istället få funktioner som förenklade och förbättrade situationen för personalansvariga. De HR-system som redan fanns motsvarade inte önskemålen – de var alltför komplexa och fokuserade på fel funktioner. Så föddes Gapless. 

Mind the gap
Varför heter vi Gapless? Jo, grundbulten i systemet är GAP-analysen, jämförelsen mellan organisationens behov av kompetens och organisationens befintliga kompetens. Analysen visar gapet mellan behov och nuläge, i form av ett spindeldiagram som ger överblick genom att visualisera flera parametrar samtidigt. Syftet med att identifiera dessa gap är naturligtvis att överbrygga dem, genom att bygga upp mer kompetens och fylla kritiska kompetensluckor i organisationen. Därav namnet Gapless.

Collaborative HR
Samarbete är Gapless ledord av flera skäl. Främst därför att systemet sprider ansvaret för kompetensutveckling ut i organisationen, från personalansvarig till mellanchef och enskild medarbetare. Och därför att vi samarbetar med branschorganisationer och relevanta projekt i syfte att förenkla användarnas kartläggning av kompetens och möjligheter att utvecklas.