Vem behöver ett fristående HR-verktyg för kompetensutveckling? Det gör företaget som vill få både chefer och medarbetare mer delaktiga i processen. Då behövs ett verktyg som är enkelt att använda – ett komplement till ditt affärs- och lönesystem.

Ett HR-verktyg som hanterar kompetensfrågor ska hjälpa företaget främst med två saker. Dels ge en översikt som förser chefen med rätt beslutsunderlag för att driva kompetensutvecklingen, på kort och lång sikt. Dels fördela ansvaret för att planera och genomföra kompetensutvecklingen till dem som berörs, medarbetarna och deras närmaste chefer.

Men ett verktyg gör bara nytta när det används. Vill du fördela ansvar måste alla kunna använda det. Här är tre goda skäl till varför det ska vara så enkelt som möjligt att uppdatera och följa en utvecklingsplan.

1. Medarbetaren vill ha mycket information.
Motivation är A och O för kompetensutveckling, och medarbetarens egen roll i att planera och följa upp sin utvecklingsplan kan knappast underskattas. Vad händer före, under och efter en utbildninginsats? Varje detalj är intressant och gör mig mer motiverad att delta i planerade aktiviteter.

2. Chefen vill överblicka det viktigaste.
Följer alla planen? Somliga medarbetare är noggranna med att kolla sin kalender, medan andra behöver en, två eller tre påminnelser. Som administratör måste du alltid få  signaler om någon missar eller kuggar en kurs. Var utbildningen bra eller dålig? Ett snabbt omdöme från deltagarna är guld värt om du tänker skicka fler på samma kurs.

3. Båda vill se samma version av dialogen.
Med en webbaserad app finns min utvecklingsplan hela tiden tillgänglig i mobilen. Vid mitt utveckingssamtal använder chefen verktyget som anteckningsblock. Vi läser samma omdöme och får samma påminnelser. När vi båda använder verktyget blir det enklare att ligga i fas med ambition och tidplan.

När det gäller att kartlägga, analysera och utveckla kompetens ser vi ingen fördel med att verktygen är underordnade delar i ett affärs- eller lönesystem. Viktigare är att det är enkelt att använda, så att du och dina medarbetare snabbt kommer i gång med en gemensam plan.