Er organisations digitala mognad bestämmer nivån och tempot på er digitalisering. Digitaliseras eller dö, förändras eller bli omsprungen. Digital HR är här för att skapa förutsättningarna för digital transformation.

I artikel efter artikel läser vi just nu om digitaliseringen och dess möjligheter och eventuella misslyckanden. OM du inte förändras kommer du dö och du och ditt företag förintas. Din bransch kommer snart att skakas från grunden av en ny desruptiv affärsmodell och de som vågar förändras kommer leda utvecklingen och leva lyckliga i alla sina dagar. Givetvis finns det nyanser i detta och beroende på vilka branscher man är verksam i så kommer det ta olika lång tid. Vad är det som skapar förutsättningarna för digitalisering och förändringar i ert bolags utveckling? Svaret är enkelt de som skall leda er utveckling är människor och digitala nytänkare. Givetvis är det många saker som skapar dessa möjligheter men vi skulle vilja lyfta fram några av nycklarna.

1. Det gäller att bygga företagskultur som ger anställda möjlighet att tänka nytt och fritt och framför ge mandat till att ta beslut.


2. Mät ert nuläge kring er digitala kompetens och skapa bilden av ert önskade läge i er förflyttning kompetensmässigt.


3. Identifiera digitala talanger i er organisation och utveckla dem. Finns de inte i er organisation så behöver ni hitta digital kompetens utanför organisationen som rekryteras in eller tillför digital kompetens på annat sätt.


4. Tillsätt resurser i olika former för att skapa möjligheterna till förflyttning. Framförallt så ser vi att det behöver frigöras tid till fria tankar och pengar för att testa de ideér som kommer upp.


5. Prova kvickt, lär dig snabbt och misslyckas billigt. Försök att skapa en kultur där det är ok att testa nya ideér och tankar. Vissa kallar detta startupkultur.

6. Samverka kring er transformation och våga ifrågasätt. Sätt digitalisering på agendan ifrån grunden. På styrelsenivå, i er vision vidare in i strategi och affärsplan. Framför allt sätt aktiviteter som drivs framåt och följs upp löpande.

Allt startar med människor!

// Daniel Eriksson