Krögaren Sabina Eriksson är tydlig med sin restaurangs främsta konkurrensmedel: bemötandet av kunden. Därför frigör hon tid genom att digitalisera många processer: nätbokning, kassafakturering, schemaläggning och kompetensutveckling.

Restaurangbranschen skriker efter folk.
– Så är det. Kockar har det varit brist på i många år, nu saknas även serveringspersonal, bekräftar Sabina.
En orsak till kompetensbristen är att branschen expanderar, vi äter och umgås ute allt oftare. En annan orsak är att en den unga generationen väljer bort jobb på obekväma tider, ett problem som fler branscher delar, bland annat vårdsektorn. Följden blir att Sabina måste täcka upp med fler timanställda, vilket medför att ett större antal medarbetare behöver handledning och utbildning på arbetsplatsen.
– Det är kompetensutveckling som kostar oss mycket tid och pengar.

Textilt kluster i Borås
Sabina Eriksson är drftschef för The Company med tre restauranger i Simonsland, ett av Borås gamla väverier som byggts om till ett textilt kluster i ett toppmodernt kvarter på 37 000 kvadratmeter. Hit har bland annat Textilhögskolan flyttat.
Restaurangerna är en viktig del i fastighetsägaren Kanicos koncept, dels som service till hyresgästerna och dels för att locka nya besökare.
– Vårt absolut viktigaste konkurrensmedel är bemötandet. Om gästen inte får ett bra bemötande spelar det ingen roll hur god fisksoppa kocken har lagat, säger Sabina. På kort tid har hon infört många nya verktyg för att effektivisera arbetet:
– Vi investerar i så mycket digitalt som det bara går, så att vi som jobbar här kan ägna tiden åt kunderna istället.
Bland leverantörerna till verktygen finns Pluto, Timeplan, WaiterAid och Gapless.

Full koll i Gapless
– Jag har valt Gapless för att få en bra överblick av kunskapsnivån bland medarbetarna. Når vi upp till gemensamma mål? Var behöver vi fylla på med kunskap? Det är frågor som jag vill ha koll på.
I Sabinas plan för The Company 2.0 ingår att alla medarbetare, ca 25 heltid och 15 timanställda, ska ha en säljutbildning, oavsett om man är diskare eller servitör. Den ska vara en gemensam plattform för bemötande.
– Gapless är ett verktyg för ordning och struktur som hjälper mig framåt i planeringen, säger Sabina.
Tidigare har hon i huvudsak haft dokumentation från medarbetarsamtal som underlag till sin handlingsplan för kompetensutveckling. Men med många dokument blir det si och så med uppföljningen. Med rätt digitalt verktyg blir det enklare, Gapless håller automatiskt koll på allt som planeras.
– Jag ser på Gapless som penna och papper, en snabb väg mellan tanke och handling.

Gäster ger feedback
I en bransch med hög personalomsättning är kompetensutveckling en bra investering för att få medarbetarna att trivas hos sin arbetsgivare. För att främja intresset bland ungdomar samarbetar Sabina med det lokala yrkesgymnasiet och erbjuder lärlingsplatser. Att jobba i restaurang är nämligen bland det roligaste som finns, tycker Sabina:
– I det här jobbet får vi direkt feedback på vår kompetens. A la minute.

Bilden: Sabina Eriksson, Susanne Svensson och Lourent Dourret på The Company, Borås.