Så driver du kompetensutveckling i Gapless.

Har du idag flera datakällor för medarbetare och kompetenser (excel, word, anteckningar, kalenderbokningar etc.) Känner du att ni har svårt att skapa kontroll på ert företags totala kompetensutveckling? Då har du just hittat lösningen.

Gapless ett molnbaserat system med passion för enkel och kollaborativ digital HR. Verktyget hjälper dig att samla alla data kring företaget, avdelningen, medarbetaren i ett verktyg som hjälper dig att identifiera kritiska framgångsfaktorer kartlägga talanger och kompetenser. Kunskapen du bygger upp skapar möjligheter att ta rätt beslut och skapar kontroll över ditt HR-arbete. Gapless hjälper dig att jobba i grupp kring frågor, utmaningar och det dagliga arbetet kring dina anställda. När alla är delaktiga via mobil/dator eller surfplatta skapar vi en effektiv och problemfritt arbete. I analysdelen kan du ta tempen på din organisation, avdelning eller individ.