Lärandemodeller i Gnosjöregionen.

Business Gnosjöregion använder Gapless i ett pilotprojekt för kartläggning av kompetenser i företag upp till 50 anställda. Projektet ska kartlägga och ta fram tydliga, systematiska och välförankrade arbetsmodeller för att stärka individens möjligheter till livslångt lärande. Detta görs genom att säkerställa att företagens behov matchas med utbildningsaktörers utbud samt att skapa arbetsmodeller för hur analys av företagens befintliga kompetens ser ut.